WOWSlider generated by WOWSlider.com

ประชาสัมพันธ์รณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5 ในพื้นที่รับผิดชอบ ตม.จว.ชลบุรีวันที่ 1 ธ.ค.64 ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนวัฒน์พูลสวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี มอบหมายให้ข้าราชการตำรวจในสังกัดดำเนินกิจกรรมจิตอาสาภัยพิบัติ ประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนทั่วไปในพื้นที่รับผิดชอบ ร่วมกันรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหามลพิษด้านฝุ่นละออง PM 2.5