WOWSlider generated by WOWSlider.com

พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ ตม.จว.ชลบุรีเมื่อวันที่ 12 ก.ค.2564 เวลาประมาณ 16.00 น. พล.ต.ท.สมพงษ์ ชิงดวง ผบช.สตม. เดินทางมา     ตรวจเยี่ยมการปฏิบัติหน้าที่ของ ตม.จว.ชลบุรี โดยมี พ.ต.อ.นเรนทร์ เครื่องสนุก ผกก.ตม.จว.ชลบุรี และข้าราชการตำรวจในสังกัด ตม.จว.ชลบุรี ให้การต้อนรับและรอรับการตรวจเยี่ยม โดยได้มอบสิ่งของบำรุงขวัญกำลังใจแก่เจ้าหน้าที่ ตม.จว.ชลบุรี พร้อมกำชับการปฏิบัติหน้าที่ในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส   โคโรนา 2019 (COVID-19) ศึกษาข้อกำหนดฯ ฉบับที่ 27 และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะเรื่องการห้ามออกนอกเคหะสถาน, การเตรียมความพร้อมรองรับนโยบายการเปิดประเทศ, กำชับให้เพิ่มความเข้มในการบังคับใช้กฎหมาย ให้มีผลการปฏิบัติที่เป็นรูปธรรม