WOWSlider generated by WOWSlider.com

ตม.จว.ชลบุรี ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019ตม.จว.ชลบุรี ขอเรียนให้ทราบว่า ได้เพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โคโรน่า 2019 และให้บริการผู้มาใช้บริการทั้งคนไทยและคนต่างชาติ ที่คาดว่าจะเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ดังนี้ 
 
 1. จัดเต้นท์ขนาดใหญ่ จำนวน 4เต้นท์ พร้อมพัดลมไอน้ำ ระบายอากาศไว้ภายนอกอาคาร เพื่อจัดแถวให้ผู้มาใช้บริการต่อคิว โดยเว้นระยะห่างในการยืนคนละ 1  เมตร  และจัดเต้นท์ให้นั่งพักคอย โดยให้จัดเก้าอี้นั่งห่างกัน 1 เมตร 
 
2. จัดเจ้าหน้าที่พร้อมเครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ ตรวจวัดไข้ผู้ที่มาใช้บริการ และประทับตราเครื่องหมายแสดงการยืนยันว่าผ่านการตรวจแล้ว หากใครมีไข้สูงจะเชิญตัวไปตรวจที่ รพ.บางละมุงอีกครั้งหนึ่ง 
 
3. จัดคิวผู้มาใช้บริการให้เข้าไปภายในอาคารไม่เกินครั้งละ30 คน เพื่อลดความแออัด
 
4.ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อและขัดพื้นภายในอาคารที่ทำการทุกสัปดาห์
 
5.จัดหาหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้แก่เจ้าหน้าที่ทุกนาย และผู้มารับบริการที่ไม่ได้สวมใส่หน้ากากอนามัย
 
6.จัดทำที่กั้นกระจกใสระหว่างเจ้าหน้าที่ และผู้ใช้บริการทุกจุดบริการ
 
7.จัดหาเจลล้างมือให้ผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ตามจุดบริการต่างๆ
 
8.ให้เจ้าหน้าที่สวมใส่หน้ากากอนามัยและถุงมือยางตลอดการปฏิบัติหน้าที่
 
9.จัดซื้อเครื่องฟอกอากาศ จำนวน 9 เครื่องเพื่อช่วยฟอกอากาศในอาคารให้บริสุทธิ์
 
ตม.จว.ชลบุรี มีความมุ่งมั่นและตั้งใจในการดำเนินการตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของไวรัสโคโรนา 2019 อย่างเป็นรูปธรรม และให้ความสำคัญต่อความปลอดภัยในชีวิตและสุขภาพของผู้มารับบริการและเจ้าหน้าที่ทุกคน แต่เนื่องจากในวันที่ 7 เมษายน 2563 มีชาวต่างชาติเดินทางมาติดต่อจำนวนมากเกินความคาดหมายที่ได้เตรียมแผนรองรับไว้ ซึ่งเป็นวันเปิดทำการของทางราชการหลังจากหยุดราชการติดต่อกัน 3 วัน โดยเจ้าหน้าที่ได้จัดคิวไว้อย่างเป็นระเบียบแล้ว โดยใช้เวลาไม่นานก็สามารถดำเนินการให้แล้วเสร็จได้อย่างเรียบร้อย ซึ่งหากไม่ได้รับความสะดวกต้องขออภัยมา ณ ที่นี่ครับ