WOWSlider generated by WOWSlider.com

ตม.จว.ชลบุรี ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุก ออกให้บริการนอกสถานที่เมื่อวันที่ ๑๔ ก.ค.61  เวลา 09.00 – 12.00 น.  ตม.จว.ชลบุรี ได้ดำเนินการตามสั่งการการให้บริการเชิงรุก

โดยให้เปิดบริการในวันหยุดราชการ โดยได้ออกให้บริการตามโครงการตรวจคนเข้าเมืองเคลื่อนที่ และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการรายงานตัว 90 วันและการแจ้งที่พักอาศัย ณ บริษัท รอยัล ฟินนิชชิ่งจ์ จำกัด อ.บ้านบึง  จ.ชลบุรี  โดยมีผู้เข้าติดต่อและขอรับบริการ จำนวน 165 ราย พร้อมนี้ได้ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการแจ้งที่พักอาศัย การแจ้งเบาะแสการกระทำผิดเกี่ยวกับการลักลอบทำงานของคนต่างด้าว และการค้ามนุษย์ให้แก่ ตม.จว.ชลบุรีทราบ ผ่านทางสายด่วน 1178 และช่องทางอื่น ๆ