WOWSlider generated by WOWSlider.com

ตม.จว.ชลบุรี ดำเนินการตามนโยบายเชิงรุก ออกให้บริการนอกสถานที่เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.61 เวลาประมาณ 09.00 น.- 12.00  ตม.จว.ชลบุรีนำโดย พ.ต.ต.เพทาย พานแก้ว สว.ตม.จว.ชลบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่งานบริการคนต่างด้าว ได้ออกให้บริการตามนโยบายเชิงรุก ปฏิบัติงานนอกสถานที่  ณ โรงเรียนนานาชาติรีเจ้นท์ พัทยา ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี  โดยทำการตรวจลงตราอนุญาตประเภทครู จำนวน 30 ราย