WOWSlider generated by WOWSlider.com

รอง ผบช.สตม.ประชุมกำชับการปฏิบัติเมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 เวลาประมาณ 11.00 น.  พล.ต.ต.อิทธิพล  อิทธิสารรณชัย รอง ผบช.สตม. เดินทางมาตรวจเยี่ยมและประชุมกำชับการปฏิบัติงานของ ตม.จว.ชลบุรี  โดยมี  พ.ต.อ.ทรงโปรดสิริสุขะ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี ให้การต้อนรับโดยกำชับการปฏิบัติแก่ข้าราชการตำรวจ ดังนี้.-

  • ให้สืบสวนติดตามจับกุมคดีค้ามนุษย์ โดยเฉพาะการค้ามนุษย์ในรูปแบบโสเภณีเด็กชาย และให้ขยายผลถึงผู้ใช้บริการด้วยทุกครั้ง
  • ให้จัดทำข้อมูลท้องถิ่นให้เป็นปัจจุบัน  เพื่อประโยชน์ในทางการสืบสวน
  • การควบคุมคนต่างด้าวในพื้นที่นั้น ให้นำสถิติผลการจับกุมในรอบ 8 เดือน มาวิเคราะห์ เพื่อปรับเปลี่ยนแผนในการสืบสวนปราบปรามคนต่างด้าวที่กระทำผิดกฎหมาย
  • การทำงานสืบสวนปราบปรามอย่างมีประสิทธิภาพนั้น ต้องอาศัยการบูรณาการกำลังกับหน่วยงานความมั่นคงต่าง ๆ ในพื้นที่ เพื่อสนับสนุนข้อมูลในการทำงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น
  • ให้นำสถิติข้อมูลการขออยู่ต่อ การแจ้งที่พักของบุคคลต่างด้าว มาจัดทำพิกัดลงในระบบคอมพิวเตอร์ โดยจัดทำเป็นสารบบ ให้สะดวกต่อการสืบค้น
  • กำชับข้าราชการตำรวจ ห้ามยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด และการกระทำผิดฐานค้ามนุษย์โดยเด็ดขาด