จองคิวออนไลน์ระบบใหม่เริ่มเปิดใช้ตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564


คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกฟอร์มจองคิว (Pattaya)

หรือสแกน QR Code
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (Pattaya)
คลิ๊กที่นี่เพื่อกรอกฟอร์มจองคิว (Sriracha)

หรือสแกน QR Code
ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (Sriracha)