WOWSlider generated by WOWSlider.com

รอง ผบช.สตม. กำชับการปฏิบัติงาน ตม.จว.ชลบุรี โดยเฉพาะงานสืบสวนฯรอง ผบช.สตม. กำชับการปฏิบัติงาน ตม.จว.ชลบุรี โดยเฉพาะงานสืบสวนฯ
 
วันนี้ (5 เม.ย.59) เวลา 15.00 น. พล.ต.ต.ชัชวาลย์ วชิรปาณีกูล รอง ผบช.สตม. รับผิดชอบงานด้านสืบสวนปราบปราม เดินทางมาประชุมกำชับการปฏิบัติงาน ตม.จว.ชลบุรี โดยเน้นย้ำด้านงานสืบสวนปราบปราม เน้นย้ำการจับกุมตามหมายจับ และได้ร่วมประชุมทางไกล (Video Conferrence) กับ ศปก.บก.ตม.3 และหัวหน้าด่าน ตม.จว.ในสังกัด บก.ตม.3 พร้อมทั้งข้อห่วงใยในการเตรียมการกรณีเรื่องที่ตั้ง ตม.จว.ที่ตั้งขึ้นใหม่ ในส่วนของ ตม.จว.ชลบุรี โดย พ.ต.ท.รัชทพงศ์ เตี้ยสุด รอง ผกก.ตม.จว.ชลบุรี ได้รายงานผลการจับกุมตามหมายจับที่สำคัญ 3 เดือนที่ผ่านมา (ม.ค.-มี.ค.59) รวมทั้งผลการปฏิบัติในด้านต่างๆ ในภาพรวม รวมถึงปัญหาข้อขัดข้อง อาทิ การไม่พบข้อมูลในระบบ polis หรือ ccoc แต่ทางหน่วยได้ประสานกับหน่วยในพื้นที่เช่น สภ.ข้างเคียงในการขอคัดหมายจากงานคดี เป็นต้นทั้งนี้ รอง ผบช.สตม.แนะนำแนวทางในการประสานร่วมกับผู้ประกอบการในพื้นที่ในการแชร์ข้อมูลการเข้าพักของคนต่างด้าว รวมทั้งข้อมูลต่างๆ ที่จะเป็นประโยชน์ในการทำงาน ให้หาจุดชื่นชมการทำงานของ ตม.จว.ชลบุรี เป็นการประชาสัมพันธ์หน่วยงานและเผยแพร่ในช่องทาง Social Network สร้างความเข้าใจอันดีระหว่างการทำงานของเจ้าหน้าที่ ตม.จว.ชลบุรี กับสาธารณชน ในด้านงานบริการคนเข้าเมืองให้มีการตรวจคัดกรองการเดินทางมายื่นเอกสาร แนะนำให้มีการยื่นเอกสารล่วงหน้าก่อนที่จะเดินทางมาที่ทำการจะช่วยลดการมาขอรับบริการที่มารอเป็นจำนวนมากได้  ทั้งนี้ได้สอบถามความเป็นอยู่ สวัสดิการต่างๆ ที่พักอาศัยให้ไปประสานกรมธนารักษ์หรือที่ดินจังหวัดหรือกรมป่าไม่ลองไปประสานเพื่อจัดทำที่พักที่ใกล้ที่ทำการ สะดวก กว้างขวาง ทดแทนที่เดิมที่คับแคบไม่เพียงพอ รวมทั้งเครื่องมือเครื่องใช้ในการปฏิบัติงาน พร้อมทั้งฝากให้ทุกคนช่วยกันปฏิบัติงานเต็มกำลังความสามารถและขอขอบคุณที่ร่วมแรงร่วมใจปฏิบัติงานตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา