WOWSlider generated by WOWSlider.com

ผลการจับกุม

จับชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง

จับชาวกัมพูชาหลบหนีเข้าเมือง

จับชายอินเดียอยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 75 วัน

รวบหนุ่มชาวปากีสถาน Over Stay (187วัน )

จับหนุ่มกัมพูชา ตามหมายจับศาลจังหวัดชลบุรี ข้อหาพรากผู้เยาว์

จับหนุ่มแดนมังกร 3 ราย ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมตัวบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ชาวจีน ๑๒ คน

บูรณาการระดมกวาดล้าง ร่วมกับ สภ.แสนสุข ร่วมจับกุมคดียาเสพติด(ไอซ์)ฯ 1 ราย

จับชายชาวจีน อยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 1,112 วัน

บูรณาการร่วมจัดหางานจังหวัดชลบุรี จับคนจีนทำงานโดยผิดกฏหมาย จำนวน 6 ราย

จับชายชาวอังกฤษ อยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 1,991 วัน

บูรณาการร่วม สภ.บางละมุง จับ 3 หนุ่มแดนมังกร ปรับตาม ม.37 (2)

จับคนต่างด้าวสัญชาติเมียนมา หลบหนีเข้าเมือง 10 ราย

ตรวจสอบสถานบริการที่มีต่างด้าวใช้บริการจำนวนมาก

นำส่งหนังสือ ตม.83 ถึง MR.JIANLU LI สัญชาติ จีน

บูรณาการร่วมกับ สภ.บางละมุง ตรวจค้นบ้านเป้าหมายตามหมายค้นศาลจังหวัดพัทยา

จับชายชาวอเมริกัน อยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 75 วัน

จับจีนหลบหนีเข้าเมือง

จับรัสเซีย อยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 354 วัน

บูรณาการร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา ตรวจสอบคนต่างด้าวในพื้นที่รับผิดชอบ

จับอินเดีย อยู่เกินกำหนดอนุญาต (OVER STAY) 45 วัน

จับเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง

บูรณาการร่วมศูนย์ดำรงค์ธรรมจังหวัดชลบุรี จับบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

บูรณาการร่วมระดมกวาดล้างอาชญากรรมความผิดเกี่ยวกับอาวุธปืนฯ

จับกุม 2 สาว ชาวกัมพูชา หลบหนีเข้าเมือง และทำงานโดยผิดกฏหมาย

ตม.จว.ชลบุรี ระดมกวาดล้าง บูรณาการร่วมจับอาวุธ

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมหนุ่มต่างชาติอยู่ Over Stay 765 วัน

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ(จีน) OVERSTAY (อยู่เกิน ๓๒ วัน)

บูรณาการร่วม DSI และสภ.เมืองพัทยา ตรวจค้น/จับกุม บุคคลตามหมายจับ 1 ราย

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมบุคคลต่างด้าว แอบลักลอบเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม กก.๒บก.ทท.๑ จับกุม Over Stay ๙๖๙ วัน

เมื่อวันที่( ๑๙ ม.ค. ๖๖) สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชายต่างชาติอยู่ Over stay (๖๐ วัน)

เมื่อวันที่ 20 ม.ค. 66 เวลา จับบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 66 จับบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด 598 วัน

เมื่อวันที่ ๑๙ ม.ค. ๒๕๖๖ จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ(จีน) ทำงานโดยไม่มีใบอนุญาตทำงาน

ตม.จว.ชลบุรี ระดมกวาดล้าง จับบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด 117 วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม สภ.เมืองพัทยา จับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 596/65 ลง 13 ธ.ค.65

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม กก.สส.บก.ตม.3 จับกุมชายชาวปากีสถาน Over Stay และทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม กก.สส.บก.ตม.๓,สภ.เมืองพัทยา และ สภ.หนองปรือ จับกุมหญิงลาว Over Stay ๙๗๑ วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม กก.สส.บก.ตม.๓,สภ.เมืองพัทยา

ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการณ์ร่วม สภ.เมืองพัทยา สภ.หนองปรือ จับกุมตามหมายค้นศาลพัทยา ที่ ค.๒๒๐/๖๕ ลง ๑๓ ธ.ค. ๖๕

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65 ตม.จว.ชลบุรี จับบุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค. 65 จับบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักร โดยการอนุญาตสิ้นสุด 467 วัน

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.2565 จับกุมบุคคลต่างด้าว สัญชาติบริติช OVER STAY( 150 วัน)

เมื่อวันที่ ๑๐ ธ.ค. ๖๕ สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม กก.สส.บก.ตม.๓,ตม.จว.ตราด จับกุมหญิงเมียนมา Over Stay

เมื่อวันที่ 14 ธ.ค.65 ตม.จว.ชลบุรี ภายใต้การอำนวยการของ พ.ต.อ.ธนวัฒน์ พูลสวัสดิ์ ผกก.ตม.จว.ชลบุรี

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.2565 สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมบุคคลต่างด้าวสัญชาติ(จีน)หลบหนีเข้าเมือง 1 ราย

เมื่อวันที่ (9 ธ.ค. 65) สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชายชาวลาว Over Stay 13 วัน

เมื่อวันที่ 11 ธ.ค. 65 สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม สภ.หนองปรือ, กก.1บก.ปส.2 และ กก.1บก.สส.สตม. จับกุมตามหมายจับศาลจังหวัดพัทยา ที่ 350/65 ลง 15 ต.ค.62

เมื่อวันที่ 9 ธันวาคม 2565 สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมสาวชาวลาว Over Stay 13 วัน

เมื่อวันที่ 10 ธ.ค.2565 ตม.จว.ชลบุรี ระดมกวาดล้าง จับกุมบุคคลต่างด้าวสํญชาติอีหร่าน Over stay 79 วัน

ตม.จว.ชลบุรี (จุดศรีราชา) บูรณาการร่วมจับกุมบุคคลตามหมายจับ 1ราย

ตม.จว.ชลบุรี (จุดศรีราชา) บูรณาการร่วมจับกุมบุคคลตามหมายจับ 4 หมาย

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม สืบสวน ตม.จ.ระยองและกก.สส.บก.ตม.3 จับกุมชายชาวบริติช Over Stay 18 วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชายชาวรัสเซีย Over Stay ๑,๒๙๕ วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชายชาวเมียนมาหลบหนีเข้าเมือง ๒ ราย

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี ออกตรวจสืบสวนปราบปราม สถานประกอบการ ร้านอาหาร

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชายชาวอินเดีย Over Stay 742 วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการร่วม ทท.พัทยา จับกุมหญิงลาว Over Stay ๙๕๓ วัน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการ บก.สส.ภ.๒ จับกุมชาวจีนแอบเปิดร้านตัดผมกลางเมืองพัทยา

บูรณาการร่วมจับกุมบุคคลตามหมายจับ 2 ราย (สัญชาติไต้หวัน)

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี นำหมายค้นศาลแขวงพัทยา ตรวจค้นบ้านพักชาวจีน

สืบสวน ตม.จว.ชลบุรี ร่วมกับ สน.ตลิ่งชัน จับชายเม็กซิโก ผู้ต้องหาตามหมายจับศาลจังหวัดตลิ่งชัน “ร่วมกันลักทรัพย์ฯ”

ตม.จว.ชลบุรี ร่วมแถลงผลการจับกุมคดีสำคัญ “จับกุมนายห้างแขก เร่ขายสินค้าเงินผ่อนดอกเบี้ยโหด”

ตม.จว.ชลบุรี ร่วม สตม.แถลงผลการจับกุมคดีสำคัญ “รวบผู้ต้องหาชาวอิตาเลี่ยนขบวนการค้าน้ำมันเถื่อนข้ามชาติ”

รวบหนุ่มอินเดียสมาชิกแก๊ง Lawrence Bishnoi หนีหมายจับซุกเมืองพัทยาหลังพบมีหมายจับคดีฆาตกรรมและลักพาตัวในประเทศอินเดียถึง 7 ราย

แถลงผลการระดมกวาดล้างอาชญากรรมและกวดขันจับกุมคนต่างด้าวที่เข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมายหรือมีพฤติกรรมจะเข้ามากระทำความผิด

ตม.ชลบุรี รวบนักธุรกิจส่งออกรัสเซีย หนีหมายจับตำรวจสากลคดีค้ายา

รวบหนุ่มรัสเซียเกี่ยวพันแก๊งคอลเซ็นเตอร์ หลอกลวงผู้เสียหายอ้างเป็นเจ้าหน้าที่ DSI

ตม.จว.ชลบุรี รวบหนุ่มรัสเซียหนีหมายจับตำรวจสากล คดีฆาตกรรมจากรัสเซีย

ขยายผลการจับกุม ชาวจีน 14 ราย ลักลอบเปิดบ่อนการพนันออนไลน์กลางกรุง

ตม.ชลบุรี รวบหน.แก๊งคอลฯญี่ปุ่นคาสุวรรณภูมิ ตุ๋นเพื่อนร่วมชาติสูญ80ล้านเยน

ตม.ชลบุรี ออกตรวจเข้มในพื้นที่ พบสาวใหญ่อุซเบก ฯ over stays

ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมสาวยูเครนอยู่เกิน ๖๗ วัน

ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี จับกุมคนต่างด้าวลักลอบทำงาน

ชุดสืบสวนฯ ตม.จว.ชลบุรี จับหนุ่มโมร็อกโกอยู่เกิน 339 วัน กลางเมืองพัทยา

จับ-ปรับ บุคคลต่างด้าว และสถานประกอบการ ไม่แจ้งการเข้าพักอาศัยฯ ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

เพิกถอนหนุ่มใหญ่รัสเซีย เคยต้องคดีจำคุกในรัสเซียหลายคดี

จับหนุ่มอังกฤษอยู่เกิน 592 วัน ในเมืองพัทยา

จับ-ปรับ ตามมาตรา 38 เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

จับ-ปรับ ตามมาตรา 38 เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักอาศัยของบุคคลต่างด้าว

จับต่างด้าว(เมียนมา) 3 ราย ลักลอบทำงานในร้านอาหาร

ระดมกวาดล้าง จับสาวใหญ่เคนยาหลบซ่อนอยู่กลางเมืองพัทยา overstays เกือบ 2 ปี

หนุ่มอิหร่านอยู่เกิน 38 วัน กลางเมืองพัทยา

กวดขันจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จับหนุ่มใหญ่ อยู่เกิน 594 วัน กลางเมืองพัทยา

จับ-ปรับ บุคคลต่างด้าวไม่พัก อาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.37(2))

จับหนุ่ม UAE OVERSTAYS ( 131 วัน) เที่ยวเพลินไม่ยอมกลับบ้านอ้างชอบเมืองไทยโดยเฉพาะพัทยา

จับกุมบุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต พร้อมทั้งจับกุมคนไทยที่ให้การช่วยเหลือ

จับ-ปรับ ตามมาตรา 38 เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พักอาศัย

จับ-ปรับ ตามมาตรา 38 เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พัก

จับ-ปรับ บุคคลต่างด้าวไม่พัก อาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ (ม.37(2))

จับ-ปรับ บุคคลต่างด้าวไม่พัก อาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

จับกุมหนุ่มคีร์กีซ อยู่เกินกำหนดอนุญาต 714 วันอ้าง Passport.ชำรุด

จับกุมนายจ้างและต่างด้าวทำงานร้านอาหารหรูเมืองพัทยารวม 25 ราย

จับกุมนายจ้างและต่างด้าวทำงานร้านอาหารหรูเมืองพัทยารวม 25 ราย

บุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระดมกวาดล้างช่วงวันที่ 19-25 ก.ย.59 จับกุมต่างด้าวทำงานผิดเงื่อนไข และหลบหนีรวม 36 ราย

จับ-ปรับ บุคคลต่างด้าวไม่พัก อาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

กวดขันจับกุมคนต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

จับ-ปรับ บุคคบต่างด้าวไม่พักอาศัย ณ ที่ได้แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

กวดขันจับกุมคนต่างด้าวหลบหนี้เข้าเมืองในพื้นที่จังหวัดชลบุรี

กวาดล้างจับกุมบุคคลต่างด้าวที่ประกอบอาชีพต้องห้ามตามแผนในห้วงเวลาระหว่างวันที่ 9-13 ก.ย.59

กวดขันจับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง ในพื้นที่ จว.ชลบุรี

จับเยอรมันหนีหมายศาลเมืองมิวนิคซุกเมืองพัทยา ข้อหา “ร่วมกันเจตนายืดเยื้อการแจ้งล้มละลาย

จับกุมต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง และจับกุมต่างด้าวกัมพูชานำเด็กมาเร่ขอทาน ป้องปรามการค้ามนุษย์..

จับ-ปรับ เจ้าของสถานประกอบการไม่แจ้งคนต่างด้าว เข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่

จับเฒ่าสวิส หนีหมายจับตำรวจสากล “ฉ้อโกง-ยักยอกทรัพย์” กบดานเมืองพัทยา อยู่เกิน 960 วัน

ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี บูรณาการณ์ร่วมหน่วยในพื้นที่ จับกุมคนต่างด้าว Overstay

จับกุมตัว น.ส.เสาวนีย์ บุญคุ้ม อายุ 31 ปี สัญชาติไทย

เนื่องจากได้รับการร้องเรียนจากลูกเรือเกี่ยวกับเรื่องค่าจ้างซึ่งไม่ได้รับเป็นเวลานาน

จับกุม นายมาจิด อาราม (Majid Aram) อายุ 34 ปี สัญชาติอิหร่าน

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ร่วมกันจับ ต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา นางแก้วอายุ 42 ปีกับพวก รวม 11 ราย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับกุม นางที ฮอง เล (Thi Huong Le) อายุ 35 ปี สัญชาติเวียดนาม

จับกุม นายปรามจิต ซิงห์ ปา (Parmjit Singh Pa) อายุ 26 ปี สัญชาติอินเดีย

ตม.ชลบุรี ลงพื้นที่ระดมกวาดล้างอาชญากรรมร่วมกับหน่วยข้างเคียงในพื้นที่ จว.ชลบุรี

จับกุมและเปรียบเทียบปรับ นายนันทภพ สุคนธมัด อายุ 37 ปี สัญชาติไทย

จับกุมนายแพ็ททริก ดารอน นิคเกล สมิทย์ ( DARRON NIGEL PATRICK SMITH) อายุ 48 ปี

จับกุม บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จับกุม 2 ชายสัญชาติอินเดีย เดินทางข้ามมาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาติสิ้นสุด

จับกุมนายแอนดริว โรนัลด์ แมทธิวส์ (ANDREW RONALD MATHEWS) อายุ 52 ปี

จับสองสามี-ภรรยาชาวรัสเซีย/ยูเครน overstays มากกว่า 500 วัน

จับกลุ่มแรงงานเอเชียใต้ เข้ามาหลบซ่อนอยู่ในเมืองพัทยาเพื่อจะเดินทางต่อไปยังประเทศที่สาม

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับชาวกัมพูชา ลักลอบเข้าเมือง พื้นที่ อ.ศรีราชา จว.ชลบุรี

ตรวจสอบคนต่างด้าวทำงานสำนักงานรับเหมาส่วนขยายพื้นที่ก่อสร้างในเขตพื้นที่ เขตแหลมฉบัง

จับกุมตัว นายบาโมโก ไอบราฮิม เชอริฟ (BAMOGO IBRAHIM SHERIFF) อายุ ๓๔ ปี

ตรวจสอบสถานบริการ/สถานประกอบการในพื้นที่สุ่มเสี่ยงต่อการกระทำความผิด

จับคุม นายเซอร์เก้ มาคานคอฟ (SERGEI MAKHANKOV)

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด

จับกุมหนุ่มยูเครนลักลอบทำงานให้บริการรถเช่าแย่งงานคนไทย

จับ/ปรับ ตามมาตรา 38 เจ้าบ้านไม่แจ้งที่พัก

จับกุมหนุ่มไอเวอรี่โคสต์ ใช้หนังสือเดินทางปลอม

เข้าตรวจค้นปิดล้อมตามหมายศาลเมืองพัทยา พร้อมกัน 3 จุด พบกัญชาและปืนผิดกฎหมาย

ร่วมกันจับกุม ตาม ม.38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522 จำนวน 2 ราย

จับกุม นายโอบินนา โจวล์ อีเกชูวู (Mr.Obinna Joel Ikechukwu) อายุ 32 ปี สัญชาติ ไนจีเรีย

จับกุมนายอาเม็ด ซาอีด คาฟาน เอ อัลนูเอมี่ อายุ 28 ปี สัญชาติสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

จับกุมตัวนายโดนัล ชาลเลส ฟรานเชส ( Donald Charles Frances) สัญชาติอังกฤษ

ไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

ไม่แจ้งคนด่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง

บุคคลต่างด้าวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวไม่ทำงานตามประเภทหรือลักษณะงานกับนายจ้าง ณ ท้องที่..

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จับรัสเซียลักลอบเปิดคลินิกเถื่อนรักษาโรค ลงโฆษณาในเคเบิ้ลทีวีพัทยา

จับรัสเซียลักลอบรับทำใบอนุญาตขับขี่รัสเซียปลอมเพื่อมาประกอบขอทำใบขับขี่ในไทย

บุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้ทำงาน ทำงานไม่ตรงกับลักษณะงานที่ได้ขออนุญาต

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าของหรือครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรม ไม่แจ้งคนต่างด้าวเข้าพักอาศัย

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

เปิดสถานบริการโดยไม่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

เจ้าบ้านหรือครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรม ไม่แจ้งคนด่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

บุคคลคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

เจ้าบ้าน เจ้าของ หรือครอบครองเคหะสถาน ผู้จัดการโรงแรม ไม่แจ้งคนด่างด้าวเข้าพักอาศัยต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 24 ชั่วโมง

ระดมกำลังกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกำลังกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

เดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมตัว นางเชอรี่ อายุ 26 ปี สัญชาติกัมพูชา

กักตัว นางนีน่า ไคล์มีนโก อายุ 60 ปี สัญชาติรัสเซีย

จับกุมบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมเฒ่ารัสเชีย หนีหมายจับ กบดานพัทยา

บุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว ทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุม นายชุน-เหว๋ย เจียง (Chuan-Wei Chiang) อายุ 62 ปี สัญชาติไต้หวัน

จับตัว นายยา อายุ 24 ปีพร้อมกับพวกชาย-หญิง และผู้ติดตาม.สัญชาติกำพูชา

จับกุมชายชาวนรเวย์ บุคคลตามหมายจับ

จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้าอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมหนุ่มรัสเชียหนีคดีฉ้อโกงมาหลบอยู่เมืองพัทยา

จับกุมตัว นายลี โยฮาน อายุ 31ปี สัญชาติ เกาหลีใต้

ตม.จว.ชลบุรีจับชายอิตาลี ตามหมายจับไทยซ้อมเฒ่านอร์เวย์สาหัส

จับกุมนายฮาวี่ คริสโตเฟอร์ วิลเลี่ยม คาซาลี่ อายุ 65ปีสัญชาติอังกฤษ

จับกุมบุคคลต่างด้าวเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมนายแพททริค เบอร์อิทคอฟท์ (PATRICK BREITKOPF) อายุ 35ปี สัญชาติเยรมัน

จับกุม น.ส.ญาณิกาญจน์ ปัสบาล อายุ 43 ปี

จับกุมตัว นายอัชเลย์ ฟิลลิป เคนท์ (Mr.Ashley Philip Kent ) อายุ 27 สัญชาติ อังกฤษ

จับพระเขมรลักลอบเข้าเมืองเดินเรี่ยไรทรัพย์สินชาวบ้าน ในเมืองพัทยา

จับกุม Mr.Denis Teliuk อายุ 44 ปี

จับกุมนางเลทิเซีย เปเรซ ( LETICIA PEREZ ) อายุ 68 ปี สัญชาติฟิลิปปินส์

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมบุคคลต่างด้าวเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับปรับ มาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522

จับคกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับและเปรียบเทียบปรับไม่แจ้งที่พักอาศัยบุคคลต่างด้าว (มาตรา 38 พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2522)

จับกุมตัว นายชาบาน ชามา (Shaban Shama)อายุ 47 สัญชาติ อียิปต์

กวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทุกวันที่ 19-25 ของทุกเดือน

กวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทุกวันที่ 19-25 ของทุกเดือน

กวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทุกวันที่ 19-25 ของทุกเดือน

กวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทุกวันที่ 19-25 ของทุกเดือน

กวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย ทุกวันที่ 19-25 ของทุกเดือน

งานตรวจบุคคลและยานพาหนะ (แหลมฉบัง) ผลัด 1 ตรวจเรือสินค้า

ตรวจบุคคลและยานพาหนะ (แหลมฉบัง) ผลัด 1 ตรวจเรือสินค้า

สรุปผลการตรวจสอบคนต่างด้าว Non-ED Visa ห้วง 1-15 ม.ค.59

จับอินเดีย over stay

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

จับกุมชาวอิตาลีตามหมายจับ ศาลจังหวัดพัทยา

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

ตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่เมืองพัทยา เขตพัทยาเหนือ

ตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่ จ.ชลบุรี

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

ตรวจสถานบริการที่สุ่มเสี่ยงต่อการค้ามนุษย์ ในเขตพื้นที่ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

กวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่ตั้งแต่วันที่ 6-12 ม.ค.59

ระดมกำลังกวาดล้างอาชญากรรมต่อเนื่องไปหลังจากเทศกาลปีใหม่

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุม นางคเซเนีย คูชมาโนว่า(ksenia kushmanova) อายุ 43 ปี

จับชาวตุรกี ตามหมายจับศาลแขวงปทุมวัน (คดีเช็ค)

สตม.แถลงข่าวจับคดีสำคัญครั้งใหญ่

ตามคำสั่ง ผบก.ตม.3 ให้ระดมกวาดล้างบุคคลต่างด้าวที่อยู่ในราชอาณาจักรโดยผิดกฎหมาย

จับกุม นายมาลิค นาอีม วัทสัน สมิท (MALIK NAEEM WATSON -SMITH ) อายุ 23 ปี สัญชาติอเมริกา

จับกุมเป็นบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

คนต่างด้าวจับกุมเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาตหรือการอนุญาตสิ้นสุดและทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต"

จับแรงงานต่างด้าว หลบหนีเข้าเมืองและทำงานผิดเงื่อนไขฯ

จับกุม นางสาวน้ำฝนพรนภา รินทร์ชัย และเปรียบเทียบปรับ

จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จับกุมบุคคลต่างด้าวได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราว อยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จับกุมตัว บุคคลต่างด้าวไม่ทราบชื่อและนามสกุลจริง จำนวนสองคน

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมบุคคลต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด” 35 วัน

จับกุม mrs.samantha smith อายุ25ปี ส้ญชาติ ออสเตรเลีย ข้อหาคนต่างด้าวเข้ามาในราชอาณาจักรเป็นการชั่วคราวไม่แจ้งที่พักอาศัยตาม ม.37 ภายใน 24 ชม.

จับหนุ่มชาวอิรักหนีวีซ่านาน 12 ปี เข้ามาเปิดห้องพักที่พรีม่า เพลส พัทยาใต้

จับกุมบุคคลต่างเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

จับกุม นาย จูเลี่ยน แพ็ททริต อายุ26ปี ส้ญชาติ เบลเยี่ยม ข้อหาไม่แจ้งที่พักอาศัยตาม ม.38 ภายใน 24 ชม.

จับกุมเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาอยู่ในราชอาณาจักรโดยไม่ได้รับอนุญาต

จับกุมตัวชาวซีเรียและอิรัก หนีวีซ่ามาหลบซ่อนตัวในเขตพื้นที่เมืองพัทยา

ชุดสืบสวน ตม.ชลบุรี ใช้เทคโนโลยี เครื่องตรวจหนังสือเดินทาง VSC 6000 รวบชายชาวแองโกลา ที่ใช้หนังสือเดินทางปลอมเป็นสัญชาติแอฟริกาใต้ มายื่นต่อเจ้าพนักงาน

ตม.ชลบุรี จับกุมชายชาวเวียดนามอยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนดและลักลอบทำงานโดยไม่ได้รับอนุญาต

รอง ผบ.ตร.(ตท.)ประกาศสงครามอาชญากรรมข้ามชาติ ทุกหน่วยในสังกัดต้องพร้อม ย้ำ สตม.ยุคใหม่ต้องใช้เทคโนโลยีเป็นกุญแจสำคัญ ยกเคส ตม.ชลบุรี เป็นกรณีตัวอย่าง

ตม.ชลบุรี จับชาวอิหร่านใช้หนังสือเดิมทางปลอมตุรกี

ตรวจการเข้าชั้นเรียนของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเงื่อนไขเพื่อการศึกษาและแจ้งให้สถาบันฯ ทำหนังสือลาออกของนักเรียนกรณีผิดเงื่อนไข

จับกุมตัว 1.นายวอ อายุ 49ปี สัญชาติกัมพูชา 2.นายรัด อายุ 53 ปี สัญชาติกัมพูชา 3.นางโอน อายุ 48 ปี สัญชาติกัมพูชา 4.นางทอน อายุ 40ปี สัญชาติกัมพูชา

จับกุมตัว 1.นายโฮ ปอ อายุ 32 ปี สัญชาติกัมพูชา

ร่วมกันจับกุม นส.เกษวรนันท์ สิมภี ในข้อหาไม่แจ้งทีาพักอาศัยตาม ม.38

บุคคลต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองและแฝงตัวอาศัยในพื้นที่เมืองพัทยา

สืบ ตม.ชลบุรี ระดมกำลังร่วมหน่วยข้างเคียงตรวจต่างด้าวอยู่เกินกำหนด

ชุดสืบสวนฯ ตม.ชลบุรี ตรวจการเข้าชั้นเรียนของคนต่างด้าวที่ขออยู่ต่อเงื่อนไขเพื่อการศึกษา

ผบช.สตม.ให้ความสำคัญงานสืบสวน ลงพื้นที่พัทยา มอบนโยบายการอบรมภาคสนามนักสืบสะกดรอย สตม.

ออกตรวจและประชาสัมพันธ์เพื่อสร้างความเชื่อมันใหัแก่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

ชุดสืบสวนฯ ตม.ชลบุรี จับกุมเฒ่าอียิปต์ค้ายาเสพติดกลางเมืองพัทยา

แจ้งขอกล่าวหาเป็นคนต่างด้าวเดินทางเข้ามาและอยู่ในราชอาณาจักรโดยการอนุญาตสิ้นสุด

ตม.จว.ชลบุรี จับชาวต่างชาติสัญชาติอเมริกา อยู่ในราชอาณาจักรเกินกำหนด

ตม.จว.ชลบุรี จับกุมชาวต่างชาติใช้หรือมีไว้เพื่อใช้หนังสือเดินทางปลอม

ตม.จว.ชลบุรี รวบเพิ่มสมาชิกคนสุดท้ายแก๊งค์รัสเซียกรรโชกทรัพย์ข้ามชาติ

รอง ผบ.ตร. แถลงข่าวการจับกุม สาวรัสเซียแก๊งค์ต่างชาติกรรโชกทรัพย์

สืบ ตม.ชลบุรี จับค้ามนุษย์ สถานบริการเมืองพัทยา รับเด็กต่ำกว่า 18 ปี โชว์ลามกอนาจารและค้าประเวณี

ชุดสืบสวน ตม.จว.ชลบุรี ตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงการค้ามนุษย์

จับกุม น.ส.ออกซาน่า เอนดูสกีน่า ( OXANA ENDYUSKINA ) อายุ ๒๕ ปี

รัสเซียหมายจับ วันที่ 24มี.ค.58 พล.ต.ต.ธำรงค์ แสงวัฒนะกุล ผบก.ตม.3

รัสเซียหมายจับสากล วันที่ 10 มี.ค.58

จับกุมผู้ต้องหาตามการร้องของ สอท.อเมริกา

ร่วมกับ สภ.เมืองพัทยา จับยูเครนชิงทรัพย์

หมายจับผู้ร้ายข้ามแดน วันที่ 26 ม.ค.2558

หมายจับสากล วันที่ 26 ม.ค.2558

หมายจับศาลไทย วันที่ 25 ม.ค.2558

หมายจับผู้ร้ายข้ามแดน วันที่ 5 ม.ค.2557 ตม.จว.ชลบุรี

การจับกุมคนต่างด้าวในพื้นที่เมืองพัทยา

จับกุมนายอังเดร อะตะมัส (MR.ANDREY ATAMAS) อายุ ๔๑ ปี

ภาพการตรวจสอบนิคมอุตสาหกรรมปิ่นทอง1

DSI และกก.๒ บก.ทท. ร่วมกันจับกุมนายเดวิด

จับกุมนาย การากอสลู เบชาส สัญชาติอีหร่าน

พดส.ภ.จว.ชลบุรี ร่วมกันจับกุมตัว MR.GASTON ROGER MAURER