WOWSlider generated by WOWSlider.com

จุดให้บริการประชาชน


ด่าน ตม.พัทยา
โทรศัพท์  038-252751-4

     
     
   
     ด่าน ตม.ศรีราชา

โทรศัพท์ 038-312571

    

ด่าน ตม.ศรีราชา 038-312571

เยี่ยมชมได้ที่เว็บไซต์  คลิกที่นี่ได้เลยครับ 


ด่าน ตม.สีชัง

โทรศัพท์ 038-216215


 

ผลัด ๑

ผลัด ๒


พ.ศ. 2491 ด่านตรวจคนเข้าเมือสีชัง เดิมเป็นจุดตรวจมาก่อน โดยมีนายวิทูรย์ ประเสริฐธรรม เป็นหัวหน้าด่านคนแรก ก่อนจะมาเข้ากับแผนกตรวจพาหนะทางน้ำ กองกำกับการ 2 กองตรวจคนเข้าเมือง ในปี 2496 
 
พ.ศ. 2496 ได้รับงบประมาณสร้างที่ทำการและเปิดด่านตรวจคนเข้าเมืองอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2497 และได้ใช้ที่ทำการมาจนปัจจุบัน
 
1 พฤศจิกายน 2524 ได้รับการยกฐานนะให้เป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอเกาะสีชัง ขึ้นการปกครองบังคับบัญชากับด่านตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี (ปัจจุบันคือด่านตรวจคนเข้าเมืองพัทยา) โดยมี ร้อยตำรวจเอก ลำเจียร สุดประเสริฐ รองสารวัตรทำหน้าที่เป็นหัวหน้าด่าน และได้ย้ายมาอยู่ที่ทำการใหม่ เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2525 โดยก่อนหน้านี้ใช้วิธีส่งเจ้าหน้าที่จากแผนกตรวจพาหนะทางน้ำมาตรวจ
 
23 มกราคม พ.ศ.2537 ได้มีการปรับปรุงโครงสร้างของกองตรวจคนเข้าเมือง เป็นสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองมีฐานะเทียบเท่ากองบัญชาการ ด่านตรวจคนเข้าเมืองกิ่งอำเภอสีชัง จึงได้ยกฐานะเป็นด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง มีสารวัตรทำหน้าที่หัวหน้าด่าน
 
ที่ทำการด่านตรวจคนเข้าเมืองสีชัง ตั้งอยู่เลขที่ 6 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าเทววงษ์ อำเภอเกาะสีชัง จังหวัดชลบุรี บนที่ดินราชพัสดุ เนื้อที่ 3 ไร่ 1 งาน 12 ตารางวา ด้านทิศตะวันออกของเกาะสีชัง จุดพิกัด Latitude(N) 13 องศา 09 ลิปดา 560 ฟิลิปดา , Longtitude (E) 100 องศา 48 ลิปดา 720 ฟิลิปดา
 
     
ขนาดพื้นที่และลักษณะภูมิประเทศ อำเภอเกาะสีชังเป็นเกาะ ตั้งอยู่บริเวณอ่าวไทย ตรงข้ามอำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี มีพื้นที่ทั้งสิ้น 18 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนเป็นโขดหิน มีที่ราบเพียงเล็กน้อย อยู่ห่างจากอำเภอศรีราชา ประมาณ 12 กิโลเมตร และห่างจากกรุงเทพ 117 กิโลเมตร
	ด่าน ตม.แหลมฉบัง 
	โทรศัพท์ 038-409346-7