ผลการดำเนินงานด้านบัญชี

งบทดลอง มิถุนายน 2560 งบทดลอง ตุลาคม 2559
งบทดลอง พฤษภาคม 2560 งบทดลอง พฤศจิกายน 2559
งบทดลอง เมษายน 2560 งบทดลอง ธันวาคม 2559
งบทดลอง มีนาคม 2560
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง มกราคม 2560