ผลการดำเนินงานด้านบัญชี

งบทดลอง กรกฎาคม 2561 งบทดลอง มกราคม 2560 งบทดลอง ตุลาคม 2559
งบทดลอง มิถุนายน 2561 งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560 งบทดลอง พฤศจิกายน 2559
งบทดลอง พฤษภาคม 2561 งบทดลอง มีนาคม 2560 งบทดลอง ธันวาคม 2559
งบทดลอง เมษายน 2561 งบทดลอง เมษายน 2560
งบทดลอง มีนาคม 2561 งบทดลอง พฤษภาคม 2560
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2561 งบทดลอง มิถุนายน 2560
งบทดลอง มกราคม 2561 งบทดลอง กรกฎาคม 2560
งบทดลอง สิงหาคม 2560
งบทดลอง กันยายน 2560
*( รายงานสิ้นปี 2560 )
งบทดลอง ตุลาคม 2560
งบทดลอง พฤศจิกายน 2560
งบทดลอง ธันวาคม 2560