ผลการดำเนินงานด้านบัญชี

งบทดลอง มกราคม 2561 งบทดลอง ตุลาคม 2559
งบทดลอง ธันวาคม 2560 งบทดลอง พฤศจิกายน 2559
งบทดลอง พฤศจิกายน 2560 งบทดลอง ธันวาคม 2559
งบทดลอง ตุลาคม 2560
งบทดลอง กันยายน 2560 *( รายงานสิ้นปี 2560 )
งบทดลอง สิงหาคม 2560
งบทดลอง กรกฎาคม 2560
งบทดลอง มิถุนายน 2560
งบทดลอง พฤษภาคม 2560
งบทดลอง เมษายน 2560
งบทดลอง มีนาคม 2560
งบทดลอง กุมภาพันธ์ 2560
งบทดลอง มกราคม 2560