WOWSlider generated by WOWSlider.com

โครงการคุณธรรมนำชีวิต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรีโครงการคุณธรรมนำชีวิต ของตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี
ไถ่ชีวิตโค กระบือ ปี ๒๕๖๐ เพื่อถวายเป็นราชกุศล สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๕ พรรษา ๒๘ กรกฏาคม ๒๕๖๐

ในวันที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๐ 
 
วีดีทัศน์ประชาสัมพันธ์ ตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดชลบุรี


จริยธรรมและจรรยาบรรณ

คู่มือ คำอธิบายแนวทางการปฏิบัติตามกฎ ก.ตร.ว่าด้วยประมวลจริยธรรมและจรรยาบรรณของตำรวจ พ.ศ. 2551

รายงานการประชุม แจ้งผล อนุญาตอยู่ต่อ
ดาวน์โหลด แบบฟอร์มต่าง ๆ แจ้งเบาะแส คนต่างด้าวผิดกฎหมาย
ศูนย์บริการข้อมูล ภาครัฐ 1111 แจ้งที่พัก คนต่างด้าวระบบใหม่
ศูนย์บริการข่าวสาร สำนักงานตรวจคนเข้าเมือง คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร
การจัดการเรียนรู้ คนหายพลัดหลง กองทะเบียนประวัติอาชญากร

พล.ต.อ จักรทิพย์ ชัยจินดา
ผู้บังคับบัญชาการตำรวจแห่งชาติพล.ต.ท สุรเชษฐ์ หักพาล
ผบช.สตม.-->