•  

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  Long Live the queen

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  

  ดอกบัวกราบบาทพระ
  สังฆราชละดับสังขาร
  ธรรมคุณบุญญาภิบาล
  สู่สุคติพุทธิภูมิเทอญ

   ด้วยกระหม่อม Chonburi Immigration
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์ 231,750 คน