• ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 •  

  ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

   ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ
 • ขอพระองค์ทรงพระเจริญ

    ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ

จำนวนผู้ลงนามถวายพระพร ผ่านเว็บไซต์ 233,072 คน